ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลุ้นรับ Realme Watch ฟรี 2 ท่าน สำหรับรายการสั่งซื้อเดือนพฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลุ้นรับ Realme Watch ฟรี 2 ท่าน สำหรับรายการสั่งซื้อประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เพื่อลุ้นรับ นาฬิกา Realme ฟรี มูลค่า 1,990บาท

 1. คุณศิริชัย ผังรักษ์
 2. คุณรัฐวัชร์ จันทร์ศิริยศ
 3. Thiraphat Rayakaew
 4. Tanapong Chumchob
 5. คุณเบญจาว ฉิมอ่อง
 6. Rapinnipha Kiatthanachatr
 7. Thongchai Techaanusorn
 8. คุณธีรบูลย์ วุฒิวงศ์ธนกิจ
 9. คุณภัทรศักดิ์ เกตุตระกูล
 10. คุณพัชรี นัทธีศรี
 11. คุณปราชญ์ ปรารถนาดี
 12. Pauline PHMLLLNS
 13. Thithinun Taechashureeyamanie
 14. คุณวงศ์พัทธ์ บุญจันทรารักษ์
 15. คุณสุพจน์ ยางยนต์
 16. คุณณัฐชยา เจริญสุข
 17. คุณเพลินพิศ จันทร์มณี
 18. คุณจักรินทร์ ฝั้นแบน
 19. คุณสุเทพ ฉลองราษฎร์
 20. คุณสุรศักดิ์ คันธวงศ์สาโรจน์
 21. คุณสมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล
 22. คุณณรงค์ศักดิ์ นาไชยเวียง
 23. คุณทัศน์วรรณ ศิริวงศ์
 24. คุณเชาว์ลิต จันทศรี
 25. คุณปฐมภพ พันธ์ประเสริฐ
 26. TAN Atipat
 27. คุณทิวัตถ์ นิตย์โชติ
 28. คุณจารุวรรณ น้าประทานสุข
 29. คุณกฤษฏิ์ พันธ์ศิริรักษ์
 30. คุณสุริยา งามวงษ์
 31. คุณสุขสัน บุตรศรีภูมิ

*กรณีรายชื่อตกหล่น กรุณาทักท้วงก่อน เวลา 20.00 น. วันที่ 5 มิถุนายน 2564

 • จับฉลากรายชื่อผู้โชคดีผ่านช่องทาง Shopee Live วันเสาร์ ที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 21.00 น.
 • ของรางวัล จัดส่งให้กับผู้โชคดี 2 ท่าน ภายใน 30วัน
 • ผู้โชคดีไม่ต้องชำระเงินหรือค่าจัดส่งใดๆทั้งสิ้น
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ของรางวัลรับประกันตามเงื่อนไข Realme ทางร้านเดอะฟอเรสต์ สโตร์ ไม่สามารถรับประกันสินค้าได้

Leave a Reply